Pedagogia i Treball Social

Pedagogia i Treball Social – Revista de ciències socials aplicades és una revista internacional, digital, gratuïta, semestral de caràcter científic centrada en la difusió i intercanvi de coneixements útils per orientar la intervenció social i educativa. Promoguda des de la Universitat de Girona, neix amb la voluntat de completar la producció internacional sobre Pedagogia i Treball Social contribuint a l’avenç de coneixement i d’epistemologies dins l’àmbit de la intervenció social.

Aquest projecte reposa en la idea que la intervenció social és un punt en el que s’ha d’incardinar coneixement procedent de múltiples disciplines: treball social, pedagogia social, ciències polítiques, sociologia, antropologia, psicologia, etc.

La revista està interessada en publicar articles de reflexió teòrica i de recerca (bàsica o aplicada) provinents d’investigacions científiques individuals o col·lectives. Es publicaran també comunicacions en congressos, recensions i comentari de llibres i de tesis doctorals que facin aportacions al coneixement en els àmbits de la intervenció social i educativa. Aquests treballs es poden publicar en català, espanyol i anglès.

Pedagogia i Treball Social – Revista de ciències socials aplicades es troba en procés d’indexació seguint els criteris establers pel Catàleg de Latindex, INRECS, ERIH, i el Social Sciences Citation Index. Els articles es podran publicar en català, espanyol i anglès.

Pedagogia i Treball Social és una revista que segueix el procés d'avaluació de doble revisió a cegues dels articles que va rebent.

 

Pedagogia i Treball social es troba indexada al Catálogo de Latindex (32/36 criteris), a CARHUS PLUS, al Directory of Open Access Journals (DOAJ), MIAR i a DIALNET.

 

ISSN: 2013-9063, Dipòsit Legal: GI.904-2010


Imatge per a la pàgina inicial de la revista

Avisos

 
No s’ha publicat cap avís.
 
Més avisos...

Vol. 3, Núm. 1 (2013): Maig

Sumari

Articles

Ètica i cultura: embolics i perills dels conceptes cultura i relativisme cultural en l’àmbit de l’acció social, psicoeducativa i sociosanitària PDF
joan Canimas 1-19
Antropologia i filosofia moral. Embolics i perills en l’ús de conceptes propis de l’antropologia per part d’experts en filosofia moral PDF
Carles Serra Salamé 20-42
Dimensió qualitativa de la integració del col-lectiu de joves d'origen magrebí a Catalunya PDF
Berta Palou Julián 43-66
Els processos de millora en l’àmbit de la convivència a les escoles de primària de Catalunya i les principals dificultats d’implementació PDF
Núria Felip 67-86

Número sencer

Revista sencera PDF PDF
Jordi Feu 1-86


Creative Commons License
Aquesta obra es publica amb la llicència de Creative Commons Attribution 3.0 .

Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades

URL: http://ojs.udg.edu/index.php/pedagogia_i_treball_social/index

E-mail: pts@udg.edu

Universitat de Girona. Plaça de Sant Domènec, 9

Despatx 229  (17071) GIRONA