Factors que condicionen l’experiència i els resultats escolars dels infants tutelats residents en CRAE. Revisió de la literatura

Marta Garcia Molsosa

Resum


L’article descriu la situació i les particularitats dels infants i adolescents en acolliment residencial a Catalunya dins el context escolar. Partint de les dades recollides recentment en el marc del projecte d’investigació europeu YiPPEE, s’exposen alguns factors que permeten comprendre la vulnerabilitat de la seva situació a partir de l’anàlisi de les aportacions de la investigació i literatura científica sobre les variables que incideixen en les elevades taxes de fracàs escolar que presenten. En l’article es suggereixen algunes línies d’investigació educativa per avançar en la lluita contra el fracàs escolar d’aquest col·lectiu, amb la voluntat de contribuir a situar aquesta problemàtica dins les prioritats del sistema de protecció i d’educació i generar alternatives a la realitat actual que permetin superar la situació de desavantatge social que pateixen aquests infants i adolescents i els obstacles i dificultats que es troben els seus itineraris educatius. Partint de la premissa que l’educació formal hauria de ser, per a aquest col·lectiu, una gran oportunitat per al reeiximent personal i la participació social i posant de manifest que les dades i investigacions sobre la temàtica indiquen que encara queda molt camí per recórrer.


Paraules clau


fracàs escolar; acolliment residencial; resiliència; educació inclusiva

Text complet:

PDF


Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades

URL: http://ojs.udg.edu/index.php/pedagogia_i_treball_social/index

E-mail: pts@udg.edu

Universitat de Girona. Plaça de Sant Domènec, 9

Despatx 229  (17071) GIRONA