La participació de l’alumnat de secundària en pràctiques democràtiques i inclusives: un estudi de cas.

Laura Farré Riera

Resum


La participació de l’alumnat en els processos d’ensenyament i aprenentatge hauria de  rebre una atenció específica per part de tota la comunitat educativa per avançar cap a un sistema més democràtic i inclusiu. És per això que el present article pretén descriure i analitzar els resultats obtinguts a partir de la recerca portada a terme en un centre educatiu de secundària al voltant dels processos participatius de l’alumnat1. Concretament, em basaré en l’anàlisi de tres experiències considerades com a participatives, inclusives i democràtiques. Aquest centre ha participat en la investigació I+D Demoskole: Democracia, participación y educación inclusiva en los centros educativos, finançada pel Ministerio de Economía y Competitividad (EDU2012-39556-co2-01/02), coordinada per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i la Universitat de Girona. La present recerca es basa en una metodologia d’investigació qualitativa, i m’he centrat en un estudi de cas únic. Pel que fa als resultats, s’evidencia que per tal d’afavorir la participació de tot l’alumnat a la vida del centre cal que les experiències assegurin certs aspectes curriculars, organitzatius i metodològics que garanteixin uns processos democràtics i inclusius per a tots i totes. 


Paraules clau


participació, democràcia, inclusió, veu de l’alumnat, comunitat

Text complet:

PDF


Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades

URL: http://ojs.udg.edu/index.php/pedagogia_i_treball_social/index

E-mail: pts@udg.edu

Universitat de Girona. Plaça de Sant Domènec, 9

Despatx 229  (17071) GIRONA