Diversitat sexual, envelliment i treball social. De la necessitat d’espais segurs a l’experimentació en entorns de convivència col·lectiva

Josep Maria Mesquida, Violeta Quiroga, Adela Boixadós

Resum


Aquest article mostra la inadequació dels actuals serveis per a persones grans a les expectatives de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGTB[1]), així com divulgar les alternatives suggerides pels participants a la recerca realitzada a Barcelona sobre la seva situació entre els anys 2013 i 2015. Es basa en la informació recollida a partir d’un grup de discussió format per 6 professionals que treballen amb persones grans al tercer sector, 4 entrevistes en profunditat a professionals dels serveis socials que s’identifiquen com a persones LGTB, i 243 enquestes contestades en línia per persones LGTB majors de 50 anys que viuen a la ciutat de Barcelona. Els resultats mostren que tant els professionals com les persones madures LGTB participants consideren que els actuals serveis per a persones majors són poc satisfactoris i es proposen accions de millora dels mateixos orientades a proporcionar major seguretat, així com la creació de nous serveis residencials que permetin un major control que els actuals per part de les persones usuàries.


[1] Acrònim format per les inicials de les paraules Gai, Lesbiana, Bisexual i Trans. 


Paraules clau


Diversitat sexual, envelliment, treball social

Text complet:

PDF


Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades

URL: http://ojs.udg.edu/index.php/pedagogia_i_treball_social/index

E-mail: pts@udg.edu

Universitat de Girona. Plaça de Sant Domènec, 9

Despatx 229  (17071) GIRONA