Revistes UdG


Communication Papers

Communication Papers es una revista científica de investigación, iniciativa del grupo ARPA de la Universidad de Girona que está integrada en la Plataforma Latina de Revistas de Comunicación. Su objetivo es recoger artículos del ámbito del periodismo, de la comunicación audiovisual y de la publicidad, haciendo especial énfasis en los asuntos que profundicen en el tratamiento de género y media literacy.

Accés a la revista | Número actual | Registre

New perspectives on sustainability

Accés a la revista | Número actual | Registre

Pedagogia i Treball Social

Pedagogia i Treball Social – Revista de ciències socials aplicades és una revista internacional, digital, gratuïta, semestral de caràcter científic centrada en la difusió i intercanvi de coneixements útils per orientar la intervenció social i educativa. Promoguda des de la Universitat de Girona, neix amb la voluntat de completar la producció internacional sobre Pedagogia i Treball Social contribuint a l’avenç de coneixement i d’epistemologies dins l’àmbit de la intervenció social.

Aquest projecte reposa en la idea que la intervenció social és un punt en el que s’ha d’incardinar coneixement procedent de múltiples disciplines: treball social, pedagogia social, ciències polítiques, sociologia, antropologia, psicologia, etc.

La revista està interessada en publicar articles de reflexió teòrica i de recerca (bàsica o aplicada) provinents d’investigacions científiques individuals o col·lectives. Es publicaran també comunicacions en congressos, recensions i comentari de llibres i de tesis doctorals que facin aportacions al coneixement en els àmbits de la intervenció social i educativa. Aquests treballs es poden publicar en català, espanyol i anglès.

Pedagogia i Treball Social – Revista de ciències socials aplicades es troba en procés d’indexació seguint els criteris establers per INRECS, ERIH, i el Social Sciences Citation Index. Els articles es podran publicar en català, espanyol i anglès.

Pedagogia i Treball Social és una revista que segueix el procés d'avaluació de doble revisió a cegues dels articles que va rebent.

Pedagogia i Treball social es troba indexada al Catálogo de Latindex (32/36 criteris), a CARHUS PLUS, al Directory of Open Access Journals (DOAJ), MIAR i a DIALNET.

 

ISSN: 2013-9063, Dipòsit Legal: GI.904-2010

Accés a la revista | Número actual | Registre