LA REPRODUCCIÓ DE LA SENTÈNCIA DE “LA MANADA” EN EL TELENOTÍCIES I EL TELEDIARIO. UNA ANÀLISI COMPARADA GUIADA PER LA TEORIA DEL FRAMING

Frederic Pahisa

Abstract


The reproduction of the judicial sentence «la manada» in the telenotícies and telediario. A comparative analysis guided by framing theory

Abstract

The judicial sentence of Navarra’s Court of Justice known as «La Manada», becomes an opportunity to analyze whether the second edition of Telediario and Telenotícies Vespre, the two most representative TV news programmes in Catalonia, reproduce -or not- and in what terms, a heteropatriarchal worldview in the recreation of this event. Based on a study of visual, oral and textual framing, a comparative analysis is carried out. The data and information obtained are confronted both the code of ethics and the document Recommendations on the treatment of gender violence in the media made by several catalan institutions. The results obtained invite to  improve the journalistic praxis.

Keywords: «La Manada», «Framing», «Agenda-setting», «gender», «violence», «heteropatriarchal»

Resumen

La publicación de la sentencia de ‘La Manada’, el 26 de abril de 2018, supone una oportunidad para analizar si la segunda edición del Telediario de RTVE i el Telenotícies de TV3 reproducieron o no- y en qué términos- una cosmovisión heteropatriarcal en la recreación de este acontencimiento. A partir de un estudio de encuadre –visual, oral y textual- se realiza un análisis comparado. Los datos e información obtenida és cotejada con los códigos deontológicos y con el documento Recomanacions sobre el tractament de la violència de gènere en els mitjans de comunicació. Los resultados obtenidos invitan a una mejora en la praxis periodística.

Palabras clave: “La Manada”, “Framing”,  “Agenda-setting”, violencia de género, heteropatriarcal


La publicació de la sentència de “La Manada”, el 26 d’abril del 2018, esdevé una oportunitat  per analitzar si la segona edició del Telediario de RTVE i el Telenotícies Vespre de TV3 d’aquell dia van reproduir o no – i en quins termes-  una cosmovisió heteropatriarcal[1] en la re-creació d’aquest esdeveniment.  A partir d’un estudi de marcs -visuals, orals i textuals- se’n fa una anàlisi comparada. Les dades i la informació obtinguda es confronta amb els codis deontològics i amb el document  Recomanacions sobre el tractament de la violència de gènere en els mitjans de comunicació[2]. Els resultats obtinguts conviden a una millora en la praxi periodística.


[1]Nota 1 

No és objecte d’aquest estudi aprofundir ni realitzar una taxonomia respecte el concepte d’heteropatriarcat. Ens hi referirem a ell com un sistema de relacions de  dominació on la dona està subordinada a l’home i on aquesta dominació s’exerceix, sobretot, a través del control de la seva sexualitat i força de treball (Hartmann, 1985)

[2]Nota 2  

COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA, AJUNTAMENT DE BARCELONA, GENERALITAT DE CATALUNYA. Recomanacions sobre el Tractament de la Violència als Mitjans. Barcelona  Impressió: Gráficas Sierra, S.L. 2004 D.L. B-14333-2004


Keywords


keywords: “La Manada”, “Framing”, “Agenda-setting”, “violència de gènere”, “heteropatriarcal”